rekrutacja online

Władze uczelni

Rektor: prof nadzw. dr hab. Wiktor Adamus

 

Prorektor: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Głaz

 

Dziekan: dr niż. Bogusław Kochański,

 

Kwestor: mgr Sebastian Rompel

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra