rekrutacja online

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Studia adresowane są do pracowników ZUS, zakładów ubezpieczeń gospodarczych, otwartych funduszy emerytalnych, pośredników ubezpieczeniowych a zwłaszcza do osób starających się o pracę w sektorze ubezpieczeń. Zainteresowani nimi winni być również pracownicy firm prywatnych prowadzący rozliczenia z ubezpieczycielami i sprawy kadrowe oraz osoby ubiegające się o uprawnienia brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Studia dają również przygotowanie osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.
Studia mają na celu ukazanie w szerokim zakresie problematyki ubezpieczeń i praktyczne nauczenie słuchaczy pracy w tym sektorze. Szeroki nacisk położony jest na zajęcia praktyczne oraz przygotowanie do egzaminów, jakie są niezbędne dla uzyskania stosownych uprawnień, w niektórych przypadkach.

Ukończenie studiów daje kwalifikacje do samodzielnej pracy w sektorze ubezpieczeń
a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra