rekrutacja online

Rachunkowość i controling

Nowy kierunek „Rachunkowość i controlling” jest unikatowy w skali kraju przez to, że nakierowany jest na wszechstronne i profesjonalne przygotowanie absolwentów, zarówno w zawodach ściśle związanych z rachunkowością, jak i tych, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w obszarze finansowym, jak i operacyjnym. Rachunkowość odnotowuje w ostatnich latach dynamiczny rozwój związany z aplikacją międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), obsługą finansowo-księgową funduszy unijnych, nowymi formami finansowania działalności gmin, rozwojem rynku kapitałowego itp. Ponadto zdecydowana większość polskich firm to małe firmy i mikro-firmy prowadzące tzw. rachunkowość uproszczoną. Kierunek „Rachunkowość i controlling”, a w szczególności specjalność „rachunkowość” pozwalają kształcić takich specjalistów jak: księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy czy pracownik biura rachunkowego. W procesie ich kształcenia przewiduje się znaczną liczbę godzin z takich przedmiotów jak rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość budżetowa, rachunkowość małych firm, prawo podatkowe oraz język angielski w rachunkowości i controllingu.

Z kolei wzrost konkurencji i rozwój przedsiębiorstw sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny controlling'u takich jak: controllerzy, kierownicy procesów biznesowych, menadżerowie projektów, analitycy gospodarczy oraz doradcy finansowi. Obserwacja praktyki wskazuje, że duże i średnie przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę optymalizacji procesów operacyjnych i strategicznych zachodzących w obszarze logistyki, produkcji i sprzedaży. Zarządy firm zwracają uwagę na potrzebę kształcenia absolwentów posiadających szeroką i praktyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu. Niebagatelne znaczenie posiada także według nich umiejętność wykorzystania przez absolwentów zintegrowanych systemów informatycznych oraz systemów klasy Business Intelligence, które wspomagają kadrę kierowniczą w procesie podejmowania decyzji. Dlatego w programie nowego kierunku dużą uwagę poświęcono praktycznemu wykorzystaniu narzędzi informatycznych w rachunkowości i controllingu.

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra