rekrutacja online

Podatki i doradztwo podatkowe

Studia w ramach specjalności Podatki i Doradztwo Podatkowe

stanowią ofertę odpowiadającą aktualnym potrzebom rynku pracy. W obecnych warunkach podatki mają nie tylko istotne znaczenie dla budżetu państwa ale także dla podatników, w szczególności będących przedsiębiorcami. Z tego względu w programie specjalności został położony nacisk na zagadnienia związane z ochroną interesów podatnika.

W sytuacji zmieniających się przepisów prawnych, występuje duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów.

Studenci decydujący się na tę specjalność zdobywają wiedzę z zakresu systemów podatkowych, administracji finansowej, kontroli skarbowej, prawa podatkowego, rachunkowości podatkowej i międzynarodowego prawa podatkowego. Studia na specjalności Podatki i Doradztwo Podatkowe stanowią jednocześnie etap przygotowujący do ubiegania się, po zdobyciu doświadczenia praktycznego i zdaniu wymaganych egzaminów, o uprawnienia doradcy podatkowego. Zawód doradcy istnieje w Polsce zaledwie od 1997 r. i jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego.

 

Program specjalności bazuje na standardach kształcenia dla kierunku studiów Finanse i Rachunkowość, określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wymagane treści kształcenia obejmują przedmioty podstawowe, do których należą: makroekonomia, mikroekonomia, finanse, statystyka, prawo, matematyka, rachunkowość, oraz przedmioty treści kierunkowych: rynki finansowe, finanse publiczne, analiza finansowa, bankowość, finanse przedsiębiorstwa, rachunkowość finansowa, matematyka finansowa i ubezpieczenia.

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra