rekrutacja online

Handel i zarządzanie sprzedażą

Kierunek kształci ekspertów w zakresie nowoczesnych metod sprzedaży uwzględniających współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie zgłaszane ze strony praktyki gospodarczej na profesjonalistów posiadających kwalifikacje i umiejętności dotyczące:

  • tworzenia od podstaw oraz reorganizacji działów handlowych,
  • podnoszenia efektywności pracy handlowców,
  • wprowadzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych uwzględniających koncepcje marketingu relacyjnego, zintegrowanego łańcucha wartości oraz najnowsze tendencje w zakresie merchandisingu.

Niezwykle istotnym czynnikiem, który wpłynął na charakter kierunku jest szybki rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnej ułatwiającej zarządzanie szeroko rozumianą sprzedażą partnerską. Ideą profilu jest kształcenie specjalistów z zakresu sprzedaży w różnych branżach, tak o charakterze wytwórczym, jak i handlowo-usługowym.

Profil słuchacza:
Oferta adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką studiów, szczególnie do osób pracujących w lien de visite działach handlowych i działach marketingowych.

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra