rekrutacja online

Deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umożliwienie im nabycia umiejętności w kluczowych obszarach zarządzania centrami handlowymi.

adresaci studiów:

  • Absolwenci kierunków biznesowych chcący sprofilować swoją wiedzę w zakresie zarządzania centrami handlowymi.
  • Osoby, rozwijające własną ścieżkę kariery w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, które potrzebują podnieść kwalifikacje zawodowe lub poszukują skonkretyzowania swojej roli zawodowej w firmie związanej z centrami handlowymi.
  • Osoby chcące znaleźć zatrudnienie w firmach będących deweloperem, inwestorem lub zarządcą centrów handlowych w Polsce.
  • Licencjonowani zarządcy nieruchomości, którzy chcą specjalizować się w zarządzaniu nieruchomościami handlowymi.
  • Obecni lub przyszli dyrektorzy centrów handlowych.

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra