rekrutacja online

Bankowość i innowacje finansowe

Wzrastająca liczba i różnorodność instrumentów finansowych sprawia, że właściwy wybór formy finansowania przedsięwzięcia lub alokacji kapitału w danych warunkach gospodarczych nie jest łatwym zadaniem. Stąd niezmiernie ważne jest poznanie istoty tych instrumentów, ich zalet, niedogodności oraz uwarunkowań funkcjonowania na danym rynku finansowym. Celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych profesjonalistów z dziedziny bankowości i innowacji finansowych poprzez przekazanie wiedzy niezbędnej pracownikowi sektora bankowego.
Studia adresowane są do pracowników banków i instytucji finansowych, specjalistów zajmujących się kontaktami z klientem i doradztwem finansowym. Są także atrakcyjną propozycją dla kadry zarządzającej pionów finansowych przedsiębiorstw, pragnącej efektywnie korzystać z szerokiego zakresu innowacji bankowo-finansowych.

Korzyści
Wysokie tempo przemian w sektorze bankowym, będące efektem narastającej konkurencji, w skali krajowej, jak i międzynarodowej, wymaga od pracowników sektora bankowego nieustającej aktualizacji posiadanej wiedzy oraz poszerzania jej zakresu. Podyplomowe studia Bankowości i Innowacji Finansowych pomagają w zrozumieniu i opanowaniu tej niezbędnej dla bankowca wiedzy. Dodatkowo studia stanowią doskonałe forum wymiany doświadczeń zawodowych słuchaczy, którzy na co dzień pracują w bankach.

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra