rekrutacja online

Audyt i kontrola finansowa

Studia na kierunku finanse i rachunkowość ze specjalnością audyt i kontrola finansowa przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką z zakresu kontroli finansowej oraz audytu, które pragną zdobyć atrakcyjny zawód audytora.

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie studentów do wykonywania obiektywnych i niezależnych ocen funkcjonowania jednostek gospodarczych w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, użyteczności, a także przejrzystości.

Absolwent po ukończeniu studiów ze specjalnością audyt i kontrola finansowa przygotowany jest do pracy w administracji rządowej i samorządowej w różnych jednostkach budżetowych, m. in. w ministerstwach, kancelariach i centrach rządowych, urzędach wojewódzkich, urzędach celnych i skarbowych, funduszach celowych, zakładach ubezpieczeń, jednostkach organizacyjnych służby więziennej, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach gospodarczych działających w sektorze prywatnym.

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra